Kontakto me titullarët

Zv.Ministër  Z.Gëzim Musabelli                                    Zv.Ministër Z.Ilir Bejtja

Tel: +355  4 2225695                                                    Tel: +355 4 2222245/74104

Asistent E-mail: teuta.ustundag@energjia.gov.al           Asistent E-mail: anjeza.toci@energjia.gov.al

 

Sekretari Përgjithshëm Z.Koli Bele

Tel: +355 4 2227878

Asistent E-mail: xheni.shima@energjia.gov.al