Postuar më: 01 Nëntor 2013

MISIONI I MINISTRISË

Hartimi dhe zbatimi i politikave që synojnë garantimin e furnizimit me energji të vendit, shfrytëzimin e burimeve energjitike dhe minerale në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik dhe dobishmërisë publike, nxitjen e zhvillimit industrial me standarde  sa më miqësore për mjedisin.

Të rejat e fundit

Ndjesë, por termat tuaj të kërkimit nuk dhanë rezultat.