Koordinatori për të drejtën e informimit

Koordinatori për të drejtën e informimit i Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë

Znj. Anisa Pina

Email: anisa.pina@energjia.gov.al

Tel:     +355 4 22222 45 ext 74161    

Adresa:     Blvd Deshmoret e Kombit, 1001, Tiranë

Orari:        E Hënë - E Enjte  08:00 - 16:30

                  E Premte             08:00 - 14:00