Shprehje Interesi

03.11.2017

Zhvillohet faza e dytë e procedurës së vlerësimit të kandidatëve për pozicionin e Drejtorit Ekzekutiv të Autoritetit të Aviacionit Civil

 

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, fton të gjithë të interesuarit të cilët përmbushin kriteret e përgjithshme dhe preferenciale, të detajuara në këtë shpallje, për pozicionin vakant të Drejtorit Ekzekutiv të Autoritetit të Aviacionit Civil të shprehin interesin e tyre brenda datës 29 Tetor 2017