Raportet të Inspektoratit Shtetëror Teknik Industrial(ISHTI)

Tabela e sanksioneve të ISHTI-të për muajin Janar 2017

Tabela e sanksioneve të ISHTI-të për muajin Dhjetor 2016

Tabela e sanksioneve të ISHTI-të për muajin Nëntor 2016

Tabela e sanksioneve të ISHTI-të për muajin Tetor 2016

Tabela e sanksioneve të ISHTI-të për muajin Shtator 2016

Tabela e sanksioneve të ISHTI-të për muajin Gusht 2016

Tabela e sanksioneve të ISHTI-të për muajin Korrik 2016

Tabela e sanksioneve të ISHTI-të për muajin Qershor 2016

Tabela e sanksioneve të ISHTI-të për muajin Maj 2016

Tabela e sanksioneve të ISHTI-të për muajin Prill 2016

Tabela e sanksioneve të ISHTI-të për muajin Mars 2016

Tabela e sanksioneve të ISHTI-të për muajin Shkurt 2016

Tabela e sanksioneve të ISHTI-të për muajin Janar 2016
Tabela e Licencave të propozuara për revokim

Tabela e sanksioneve të ISHTI-të për muajin Dhjetor 2015

Tabela e sanksioneve të ISHTI-të për muajin Nëntor 2015

Tabela e sanksionve të ISHTI-të për muajin Tetor 2015

Tabela e sanksioneve të ISHTI-të për muajin Shtator 2015

Tabela e sanksioneve të ISHTI-të për muajin Gusht 2015

Tabela e sanksioneve të ISHTI-të për muajin Janar 2016
Tabela e Licencave të propozuara për revokim

Tabela e sanksioneve të ISHTI-të për muajin Korrik 2015

Tabela e sanksioneve të ISHTI-të për muajin Qershor 2015

Tabela e sanksioneve të I.SH.T.I-të për muajin Maj 2015

Bllokimet e realizuara nga I.SH.T.I për muajin Maj 2015

Tabela e sanksioneve të IQT-së Prill 2015
Bllokimet e realizuara në muajin Prill 2015

Tabela e sanksioneve të IQT-së Mars 2015

 

Tabela e sanksioneve të IQT-së Shkurt 2015
Tabela e sanksioneve të IQT-së Dhjetor 2014 - Janar 2015
Tabela e sanksioneve të IQT-së Dhjetor 2014
Tabela e sanksioneve të IQT-së Nëntor 2014