Njoftim për dërgimin e të dhënave të kontaktit të vlerësuesve të licencuar

Personat e mëposhtëm, të pajisur me licencë profesionale, individuale, për vlerësim të pasurive të paluajtshme, shkalla e parë, duhet të komunikojnë pranë Ministrisë së Zhvillimit Urban, adresën e tyre elektronike aktive (e-mail), si dhe të përditësojnë të dhënat e tyre të kontaktit (adresë dhe nr. telefoni).

Gjithashtu, të gjithë individët e tjerë, të licencuar në këtë fushë, të cilët kanë ndryshuar të dhënat e kontaktit që kanë deklaruar, duhet të njoftojnë të dhënat e reja të kontaktit.

Informacioni të dërgohet në adresën elektronike sofia.karemani@zhvillimiurban.gov.al.

 

 • FRIDA SHERKO
 • ZAIM LILA
 • ELJO MUÇAJ
 • HYSEN DUDIA
 • STOLI TUKU
 • SIMON POHJA
 • MIMOZA ZENELI
 • ELSA KASIMATI
 • NJAZI ADEMI
 • ARISTIDH MINO
 • MIHALLAQ ÇAVO
 • FERDINAND SARAÇI
 • LULJETA ARAPI
 • MIMOZA KERNI
 • MUJE ASLAMAJ
 • BESNIK MUSTAFAJ
 • ERIMJONA VONGLI (MEHILLI)
 • VLADIMIR DHAMO
 • FLUTURA PETRELA
 • ALBERT DYBELI
 • SHPESA NOKA
 • BELINA FRASHERI
 • SUAT KOSKIJA
 • SAMEDIN KURTI
 • ARMELA GJINO
 • MIMOZA MYSLIMI
 • LEONIDHA TABA
 • ABDI LLOZHI