Takime dhe Aktivitete

Personi Kontaktit

Personi i ngarkuar në MEI, për të marrë denoncimet e çdo rasti të përfshirjes, nxitjes apo kërkesës për përfshirjen e punonjësve të adminitratës shtetërore në veprimtari politike ose në mbështetje të një partie politike apo kandidati në zgjedhje caktohet:

Z. Koli Bele Sekretar i Përgjithshëm në MEI

email: koli.bele@energjia.gov.al
tel: +355 4 222 7878

Për Denoncime kontaktoni:

1. Znj. Silva Akcani, 

Email: silva.akcani@energjia.gov.al 

Tel: 04 22222 45/ 74141

2.  Znj. Anisa Pina

 Email: anisa.pina@energjia.gov.al

Tel: 04 22222 45/ 74161

 

Urdhëri i Brendshëm

Rregullore e Brendshme

Aktivitete dhe Takime

Qershor-Korrik 2017